Inwestycje europejskie w regiony położone...

W ostatnim czasie Komisja Europejska podjęła szereg działań w zakresie zacieśnienia współpracy transgranicznej poprzez inwestycje w...

Fundusze Europejskie- system realizacji oraz...

Z funduszy europejskich uzyskamy 82,5 mld euro, a rozdysponowanie takiej kwoty wymaga dużego zaangażowania i dobrej organizacji związanej z...

Analiza programów krajowych funduszy europejskich

Gdy analizujemy strukturę programów krajowych funduszy europejskich, musimy zwrócić uwagę...

Wsparcie z UE dla Polski na lata 2014-2020

Polska to ciągle największy beneficjent wsparcia udzielanego przez Unię Europejską. Nie...

Przegląd nowych programów Funduszy Europejskich

W latach 2014-2020 Unia zamierza przeznaczać swoje środki nie tylko na istniejące fundusze, ale...

Czym są Fundusze Europejskie? cz II

Fundusze Europejskie i zasady ich działania związane są z tym jaką politykę regionalną...

Czym są Fundusze Europejskie? cz I

Unia Europejska to wspólnota krajów, które są na różnych poziomach rozwoju i mają...