Efektywność energetyczna- znaczenie i strategia.

W lutym 2015 roku została zainicjowana strategia unii energetycznej przez Komisję Unii Europejskiej. Została wprowadzona inicjatywa kontroli i przeglądu przepisów prawa odnośnie specjalnego etykietowania energetycznego, co stanowi silny krok do przodu w działaniu Unii Europejskiej.

Wszystkie zaproponowane zmiany wprowadzają pewną spójność i jedność w polityce energetycznej, co ma jasno na celu zapewnienie konsumentom świadomego wyboru i wydatkowania pieniędzy w codziennych procesach społecznych. Ma to także ogólny wpływ na przygotowanie i przestrzeganie zasad racjonalnego zachowania efektywności energetycznej, która powinna stać się priorytetem dla wielu państw.

Komisja zaproponowała wprowadzenie przede wszystkim klarownych i konkretnych informacji o efektywności energetycznej, które są obecnie sklasyfikowane w różnych skalach od A do G, od A+++ do D, oraz kilka innych podobnych skal. Komisja chce także wprowadzić konieczność przestrzegania przepisów wprowadzonych dla wszystkich przedsiębiorców oraz detalistów, aby uchronić konsumentów przed nieuczciwym działaniem. Chodzi tutaj o wprowadzenie ustalonego systemu etykiet efektywności energetycznej, gdzie wprowadzone byłyby informacje o skali etykiet od A do G, dla produktów energooszczędnych, dobrze znane już od lat konsumentom.

projekt klimatyczno-energetyczny Komisja także chce wprowadzić elektroniczną bazę dla wszystkich wprowadzonych na rynek nowych produktów energooszczędnych, aby wspomóc wybór dla konsumentów oraz nadzór nad rynkiem dla organów rządowych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Według Komisji zwiększenie świadomości i efektywności energetycznej, razem z rozwojem odnawialnych źródeł energii da nam w przyszłości większa szansę na oddzielenie się od dostawców energii spoza Unii Europejskiej, ponieważ w obecnym czasie 53% energii zużywanej na terenie UE pochodzi z zewnątrz. Zatem inwestycja w oszczędność energetyczna to szansa dla nas wszystkich.

W ubiegłym roku na szczycie przywódców UE został zatwierdzony projekt ram polityki klimatyczno – energetycznej, która ma w przyszłości zwiększyć wysiłki w ochronie klimatu i strat energetycznych przedostających się do atmosfery. Celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii powstającej z odnawialnych źródeł energii. Komisja nieustannie pracuje nad ustabilizowaniem polityki energetycznej na terenie UE i podniesieniu świadomości konsumentów na temat efektywności energetycznej i przeciwdziała nieefektywnej polityce klimatycznej.

Story Page