Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn.zm) o efektywności energetycznej, będziemy mieli tutaj stosunek pomiędzy uzyskaną wielkością a efektem użytkowym danego obiektu czy urządzenia technicznego. Ustawa daje nam konkretne informacje, które odnoszą się do tego jak można wprowadzić poprawę efektywności energetycznej. Trzeba myśleć o tym, by racjonalnie wykorzystywać te zasoby, które będą istnieć. W perspektywie rosnącego zapotrzebowania na energię mamy obecnie takie obszary, gdzie szczególnie będzie trzeba zwracać uwagę.

Otrzymywane możliwości również się zwiększają i pojawiają się specjalne programy, które mają służyć do uzyskiwania większej oszczędności, gdy chodzi o wykorzystywanie energii. Ustawa również odpowiada za to, że przedłużone są specjalne systemy, w ramach których wspierane są wszystkie inwestycje o efektywnościowym charakterze.

Dostajemy między innymi specjalne przepisy, w ramach których możemy oczekiwać, że innowacyjne metody działania doprowadzą do tego, że będzie można skorzystać z mechanizmów wsparcia, do których zaliczyć należy między innymi tak zwane białe certyfikaty.

Mechanizmy wsparcia – system białych certyfikatów

białe certyfikatyObecnie ważnym elementem ustawy o efektywności energetycznej będzie właśnie wsparcie w postaci białych certyfikatów. Jest to mechanizm rynkowy, który prowadzi do uzyskiwania odpowiednich oszczędności energii w kilku obszarach. Pozyskiwanie białych certyfikatów będzie możliwe, jeśli w stosownym, urzędzie przedstawi się dokumenty, które świadczyć będą o tym, że mamy odpowiednie mechanizmy służące oszczędzeniu energii i tym samym oczekiwać będzie można oczekiwać, że nasza firma będzie określona jako przyjazna i tym samym dostaniemy ten mechanizm wsparcia, w postaci tak zwanego białego certyfikatu.

Te rządowe możliwości jakie obecnie są nam stwarzane dają wiele możliwości i nie ma się co dziwić, że coraz więcej podmiotów decyduje się z nich korzystać. Trzeba jednak pamiętać, że wcześniej musimy spełnić kilka istotnych zadań, które będą służyć poprawie efektywności. Wyłącznie pod warunkiem spełniania przesłanek ustawowych można oczekiwać, że te mechanizmy wsparcia zostaną dla nas wykorzystane.

Story Page