Polska efektywność energetyczna wciąż w tyle. Zmieni to ustawa

Nie tak dawno rozpoczęto pracę nad ustawą o efektywności energetycznej. Nowa ustawa ma stanowić prawne ramy dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki zgodnie z tym co narzuca nam Parlament Europejski i Rada Europejska.

Projekt, który jest przygotowany ma nam dawać podstawy to wprowadzenia nowych rozwiązań w naszym kraju. Chodzi między innymi o zwiększenie oszczędności energii, tak by regulować obszary, które związane są z efektywnością energetyczną. Zadania jednostek, które należą do sektora publicznego muszą być tutaj porządkowane. Dąży się do uzyskiwania oszczędności, przeprowadza się audyty.

To co obecnie otrzymujemy związane jest z zachowaniem przepisów, które odnoszą się do świadectw efektywności energetycznej. W uzasadnieniu projektu nowej ustawy dostaliśmy informację o tym, że białe certyfikaty, jakie już obowiązują są dobrym programem, który sprawdza się bardzo dobrze. Dlatego w tym zakresie nie mamy żadnych planowanych zmian i można liczyć na to, że projekt utrzyma te regulacje, które do tej pory będą obowiązywać. Jeśli firma prowadzi jakieś działania związane z oszczędzaniem energii może oczekiwać właśnie uzyskania takiego białego certyfikatu.

oszczędność energii elektrycznej Wszystkie podmioty, które zostaną zobowiązane przez nową ustawę mają przede wszystkim doprowadzić do tego, że będzie większa efektywność energetyczna u odbiorcy końcowe. W związku z tym uda się uzyskać odpowiednie oszczędności, co również związane będzie z kwestiami audytów, które będą prowadzone w tego typu miejscach. To rozwiązanie, które ma ocenić jak przepisy ustawy będą realizowane i czy rzeczywiście efektywność oszczędzania będzie powiększana. jeśli chodzi o politykę energetyczną w Państwie obecnie wprowadza się rozwiązania, w ramach których będziemy otrzymywać między innymi zrównoważoną politykę energetyczną w Państwie.

W wielu krajach wprowadza się rozwiązania, które mają także gwarantować bezpieczeństwo energetyczne w kraju. To ważna kwestia, która także ma być brana pod uwagę, przy kreowaniu nowej ustawy. Polska ma również w ramach nowej ustawy doprowadzić do tego, że zminimalizuje się dystans jaki różni nasz kraj od innych krajów Unii, gdy chodzi o oszczędzanie energii i uzyskiwanie odpowiedniej efektywności energetycznej.

Story Page