Dofinansowanie i dotacje unijne 2014-2020

Dofinansowanie z Unii Europejskiej i Dotacje Unijne – Perspektywa finansowa 2014-2020

Jeśli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą i nie ważne, czy jest to mała spółka czy duża firma z kilkudziesięcioma pracownikami, a odczuwa braki w finansach umożliwiających funkcjonowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań, to doskonałym pomysłem na poprawę sytuacji będzie skorzystanie z dofinansowań unijnych. To świetny sposób na uzyskanie pieniędzy wspomagających rozwój i wprowadzających w firmie nowoczesność – chociażby przez szkolenia dla pracowników.

Perspektywa finansowa 2014-2020 umożliwia uzyskanie funduszy.

Inteligentny Rozwój

Program ten bazuje na dawnym Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Każdy przedsiębiorca może uzyskać środki z puli 8,5 mld euro na: wsparcie B+R, rozwój naukowo-badawczy i innowacyjność. Warto skorzystać z programu, który przyniesie rozwój i kraju, i regionu.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój

Pozwala na uzyskanie dofinansowania na szkolenia pracowników. Są one niezbędne, aby móc rozwijać ich kompetencje i kwalifikacje. Pula finansowa tego programu wynosi 4,5 mld euro. Część tych pieniędzy zostanie wykorzystana na rozwijanie kompetencji pracowniczych i poprawę efektywności ich pracy.

Wniosek o dotację

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Został on stworzony z myślą o dużych przedsiębiorstwach. Ma na celu poprawę wydajności i efektów gospodarczych, wsparcie dla rozwoju oraz wpływ na gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami. Finanse z tego programu można przeznaczyć na elektrownie wiatrowe, inteligentne systemy produkcyjne oraz na rozwój efektywności energetycznej budynków. W puli znajduje się 27,5 mld euro.

Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne także dysponują środkami unijnymi. W każdym województwie znajduje się określona ilość pieniędzy do wykorzystania. Mają one wspomagać zmniejszenie albo ograniczenie problemów nękających dany region. W poprzedniej turze na lata 2007-2013 środki były w głównej mierze rozdysponowane na wspieranie przedsiębiorstw. Podobnie będzie w nowej perspektywie. Wszystkie istotne informacje będą pojawiać się na stronach internetowych odpowiedzialnych za dofinansowania jednostek.

Perspektywa dofinansowań unijnych 2014-2020 opiera się na doświadczeniach poprzednich lat. Dzięki dofinansowaniu można uzyskać pieniądze na rozwój przedsiębiorstw. Warto z nich skorzystać, a tym samym wpłynąć na rozwijanie się regionu i całego kraju.

Story Page