POŚ: Podejście do rozpowszechniania i grupa docelowa

Alliance for Social Entrepreneurship to projekt edukacyjny dla dorosłych w ramach programu ERASMUS +, w którym uczestniczy sześć organizacji z Belgii, Chorwacji, Grecji, Włoch i Łotwy. Celem projektu ASE jest wspieranie rozwoju umiejętności przekrojowych związanych z przedsiębiorczością społeczną, a tym samym umożliwienie jednostkom promowania lokalnego rozwoju społecznego i tworzenia społecznych możliwości biznesowych.

Grupy docelowe, do których ASE chce dotrzeć poprzez upowszechnianie to edukatorzy uczący przedsiębiorczości społecznej; dorośli słuchacze zainteresowani przedsiębiorczością społeczną; organizacje i instytucje z krajów partnerskich, które promują przedsiębiorczość społeczną, na przykład poprzez prowadzenie działań edukacyjnych.

Pierwszym etapem procesu upowszechniania było stworzenie logo projektu i jego tożsamości wizualnej. Ta faza ma kluczowe znaczenie. Pomaga on grupom docelowym zapoznać się z tożsamością projektu i rozpoznać go. Upowszechnianie zostało zrealizowane poprzez stronę projektu na Facebooku oraz kanały mediów społecznościowych, a także strony internetowe organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt. W drugiej fazie zostanie zaprojektowana i opublikowana platforma E-LEARNINGOWA, zawierająca kursy i materiały edukacyjne opracowane w ramach produktu intelektualnego n.2, skierowana do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej.

Na stronie projektu na Facebooku opublikowano do tej pory ponad 30 postów. Najistotniejszymi materiałami udostępnionymi na Facebooku są pozytywne przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz podcast. Niektóre z pozytywnych przykładów przedsiębiorców społecznych udostępnionych za pośrednictwem stron to Hedona - križevačka čokolaterija z Chorwacji, Otrā Elpa z Łotwy, La Ferme Nos Pilifs z Belgii i Bread Houses Network z Bułgarii.

Natomiast podcast o nazwie #makeanimpact, w którym prowadzone są rozmowy z inspirującymi przedsiębiorcami społecznymi, został opublikowany na Spotify oraz na stronie projektu na Facebooku w formie wideo.

Tutaj można znaleźć podcast i wszystkie opublikowane do tej pory wywiady

Story Page