Przemysł 4.0 w edukacji: Transformacja czy innowacja?

Czy wiesz, że 85% miejsc pracy w 2030 roku nie zostało jeszcze wynalezionych? Tak wynika z raportu giganta technologicznego, firmy Dell, opracowanego przez Instytut Przyszłości (IFTF). Jednocześnie wielu ekspertów z dziedziny technologii, biznesu i nauki na całym świecie wydaje się podzielać ten sam pogląd.

Ale jeśli tak jest, to jak świat przygotuje się na taką zmianę? Czym jest Przemysł 4.0 i jaki ma związek z edukacją? Jaka jest różnica między transformacją a innowacją? Oto kilka pytań, na które postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Czym jest Przemysł 4.0

Cyfryzacja produkcji diametralnie zmieniła sposób, w jaki wytwarzamy produkty. Transformacja ta jest tak przytłaczająca, że nazwaliśmy ją Industry 4.0, aby zaznaczyć trwającą czwartą rewolucję produkcyjną.

Od pierwszej rewolucji przemysłowej, w której w procesie produkcyjnym wykorzystywano wodę i parę, upłynęło wiele czasu. Potem nastąpiła druga rewolucja przemysłowa, w której wprowadzono elektryczność, a w trzeciej rozpowszechniły się komputery i automatyka. Przemysł 4.0 opiera się na tych ostatnich cechach, dodając do nich inteligentne i autonomiczne systemy, takie jak Internet przedmiotów (IoT) zasilany danymi i uczeniem maszynowym.

Wpływ rewolucji technologicznej Przemysłu 4.0 na miejsca pracy

Postęp technologiczny związany z czwartą rewolucją przemysłową będzie miał znaczący wpływ na miejsca pracy na całym świecie. Kluczowe technologie, które przekształcają miejsca pracy, to szybki mobilny Internet, sztuczna inteligencja i automatyzacja, analityka big data oraz przetwarzanie w chmurze. Stwierdzono, że sztuczna inteligencja i automatyzacja nie tylko zmienią sposób wykonywania pracy, ale także będą miały ogromny wpływ na wielkość zatrudnienia.

Według badań, AI i automatyzacja będą miały wpływ na około jedną piątą globalnej siły roboczej. Wiele firm uważa, że szersza integracja sztucznej inteligencji i automatyzacji zmniejszy liczbę ich pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Eksperci spodziewają się, że roboty zastąpią wielu z nich do 2030 roku.

Z perspektywy pracownika dane te wyglądają dość przygnębiająco, ponieważ wielu pracowników zostanie zwolnionych. Jednak transformacja cyfrowa w ramach Przemysłu 4.0 wyznacza początek nowej ery zarówno dla firm, jak i pracowników. Sztuczna inteligencja i automatyzacja popchną pracowników w kierunku nowych, zwiększających produktywność stanowisk pracy, a w związku z tym pojawią się nowe role.

Przemysł 4.0 w edukacji

Nowe zapotrzebowanie na umiejętności wspierające Przemysł 4.0 nieuchronnie przekształci nasze systemy edukacji. To przesunięcie w kierunku wspierania czwartej rewolucji przemysłowej w szkołach nazywane jest również edukacją 4.0.

Obecni pracownicy będą musieli podnosić lub zmieniać swoje kwalifikacje, aby zachować aktualność i zdobyć przyszłościowe kwalifikacje. Jednocześnie młode pokolenie musi od najmłodszych lat zapoznawać się z tymi technologiami. W ten sposób, zaraz po ukończeniu szkoły, zdobędą wiele umiejętności potrzebnych do wejścia na rynek pracy.

Dlatego szkoły muszą dostosować swoje programy nauczania do nowej rzeczywistości i przyjąć nowe metody uczenia się, aby lepiej przygotować przyszłych pracowników. Aby to osiągnąć, szkoły muszą włączyć nowe technologie do swoich programów nauczania, wykorzystywać je do poprawy jakości nauczania i skupić się na umiejętnościach twardych i miękkich, które są wymagane w przyszłej pracy.

Innowacja czy transformacja?

Terminy "innowacja" i "transformacja" są często używane zamiennie, ale w erze cyfrowej są one różne. W niektórych przypadkach transformacja może prowadzić do innowacji, a w innych innowacja prowadzi do transformacji. Niemniej jednak istnieje między nimi związek przyczynowy, który często przeoczamy. W dzisiejszych czasach musimy znać ich różnice.

Główną różnicą między innowacją a transformacją jest szybkość. Transformacja zwykle zajmuje dużo czasu, ponieważ przechodzi z jednego stanu do drugiego. Z drugiej strony, innowacja odnosi się do nagłego wybuchu kreatywności i działań podjętych w celu uczynienia z niego części szerszej strategii.

Na podstawie powyższego, to, co dzieje się z Przemysłem 4.0 w edukacji, powinniśmy scharakteryzować raczej jako proces transformacyjny. Zasadniczo edukacja podąża za innowacjami w przemyśle 4.0 i strategicznie stara się dostosować do nowej sytuacji, aby dalej ją wspierać.

W edukacji nie może jednak zabraknąć elementów innowacji, ponieważ jest to środowisko dynamiczne. Innowacje w edukacji to coś więcej niż tylko radzenie sobie z nowymi technologiami. Nauczyciele są w stanie ciągłego rozwiązywania problemów, aby znaleźć rozwiązania rzeczywistych problemów, promować równość szans i poprawiać jakość nauczania. Liczni uczniowie mają swoje mocne i słabe strony, a decyzja o tym, w jaki sposób najlepiej się do nich odnieść, należy do nauczyciela. Wiele programów, usług, procedur, produktów i partnerstw może w innowacyjny sposób poprawić wyniki kształcenia.

Wnioski

Czwarta rewolucja przemysłowa wprowadziła nowe technologie, które szturmem podbiją świat pracy. Ponieważ wiele przyszłych miejsc pracy jeszcze nie istnieje, oczywiste jest, że musimy zacząć się do nich przygotowywać. W ten właśnie sposób Przemysł 4.0 wkracza do naszego systemu edukacji, przekształcając go, a jednocześnie wskazując drogę do stania się bardziej innowacyjnym.

Projekt UE "Edukacja 4.0 dla młodzieży

Skoro już wyjaśniliśmy związek pomiędzy Przemysłem 4.0 a edukacją, chcielibyśmy przedstawić Państwu europejski projekt, który ma na celu dalsze promowanie Edukacji 4.0. Edukacja 4.0 dla młodzieży to projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest informowanie opinii publicznej o tym nowym rodzaju edukacji i jego związku z Przemysłem 4.0.

Projekt ten uznaje znaczenie nowych umiejętności niezbędnych do wspierania czwartej rewolucji przemysłowej, ale skupia się bardziej na określeniu źródeł uczenia się. Docelowo ma on doprowadzić do stworzenia platformy edukacyjnej, na której użytkownicy będą mogli dowiedzieć się więcej o Przemyśle 4.0 i zdobyć nowe umiejętności.

Śledź oficjalną stronę internetową programu Edukacja 4.0 dla młodzieży, aby być na bieżąco z jego aktualnościami i przyszłymi działaniami.

Story Page