Przyszłość lokalizacji jako części transformacji cyfrowej

Nie ma wątpliwości, że lokalizacja ma zasadnicze znaczenie dla transformacji cyfrowej. Wybuch epidemii COVID-19 również podniósł poprzeczkę znaczenia zarówno lokalizacji, jak i transformacji cyfrowej.

Badanie wpływu pandemii na zaangażowanie cyfrowe wykazało, że przyspieszyła ona transformację cyfrową, na którą trzeba było czekać latami. W wyniku tych przemian firmy zaczęły szukać sposobów na pokonanie krzywej transformacji poprzez budowanie obecności w Internecie.

Bez lokalizacji obecność w Internecie nie może służyć zamierzonemu celowi. Dlatego też lokalizacja jest ważna, aby idealnie wpasować się w erę transformacji cyfrowej, chyba że organizacje ryzykują niezmiennie minimalizację przychodów.

Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa to proces wykorzystywania technologii cyfrowych do udoskonalania pomysłów biznesowych, taktyk i doświadczeń klientów, aby firma mogła sprostać zmieniającym się wymaganiom biznesowym.

Co to jest lokalizacja?

Lokalizacja to tłumaczenie zawartości strony internetowej z języka oryginalnego na inne języki w sposób akceptowalny kulturowo, z myślą o nowych odbiorcach, którzy nie znają języka oryginalnego.

Lokalizacja daje poczucie włączenia w globalną społeczność, co zwiększa ruch na stronie internetowej marki.

Podobnie, lokalizacja jest jednocześnie korzystna dla firmy i odbiorców; odbiorcy otrzymują przywilej korzystania z usług w swoim języku, a firma generuje większe przychody dzięki większej liczbie obsługiwanych osób.

Można więc śmiało powiedzieć, że lokalizacja jest formą transformacji cyfrowej.

Wpływ lokalizacji na transformację cyfrową

1. Zwiększa poczucie włączenia społecznego wśród lokalnych klientów

Kiedy marka lokalizuje swoje usługi, potrzeby klientów są dokładnie dopasowane do tego, co sobie wyobrażali. Świadczy to o tym, że marka ma na uwadze potrzeby klientów.

Gdy klienci są świadomi, że marka dba o ich potrzeby niezależnie od innych czynników ograniczających, buduje się w nich poczucie lojalności wobec marki. Może to także sprawić, że klienci staną się orędownikami takiej marki, dzięki czemu zyska ona przewagę wśród marek, które nie brały pod uwagę lokalizacji.

2. Eliminuje wyzwania związane z ekspansją

Liczne wyzwania mogą stanowić czynniki hamujące, gdy marka próbuje wejść na nowy rynek. Należą do nich problemy finansowe, wyzwania związane z przestrzeganiem lokalnych przepisów HR, bariery językowe i różnice kulturowe. Koncepcja lokalizacji pozwoli rozwiązać problemy kulturowe i językowe. Lokalizacja treści skierowanych do nowej lokalizacji poprawia doświadczenia klientów.

3. Poprawa optymalizacji pod kątem wyszukiwarek

Lokalizacja treści cyfrowych sprawia, że potrzeby odbiorców są bardziej dostępne w wyszukiwarkach. Stanowi właściwy sygnał dla użytkowników wyszukiwarek i zwiększa widoczność treści, których odbiorcy potrzebują w swoich lokalnych językach, a tym samym zwiększa ruch na stronie internetowej.

4. Zwiększa zasięg i akceptację

Osoby posługujące się językiem angielskim stanowią tylko część użytkowników Internetu. Czy nie byłoby zatem nieproduktywne, gdyby językiem obowiązującym w sieci był wyłącznie angielski? Dlatego tak ważne jest lokalizowanie treści cyfrowych, aby zapewnić równą reprezentację użytkowników innych języków. Rozpowszechnienie innych języków znacznie zwiększy liczbę użytkowników.

Lokalizacja nie może istnieć samodzielnie. Proces lokalizacji musiałby zostać zrealizowany, gdyby został przeprowadzony przez właściwy kanał.

Marka, która pragnie lokalizacji, może osiągnąć swój cel, zlecając ją profesjonalnej firmie świadczącej usługi tłumaczeniowe. Usługi firm tłumaczeniowych pomagają budować obecność marki w Internecie, używając języka innego niż oryginalny język marki.

W przeciwieństwie do tłumaczenia maszynowego, usługi firm tłumaczeniowych funkcjonują z uwzględnieniem różnic kulturowych i podstaw użycia języka, które mogą być odkryte jedynie przez rodzimych użytkowników lub osoby znające język docelowy, o czym maszyny mogą nie pamiętać.

Z drugiej strony, maszyny najprawdopodobniej dokonają tłumaczenia dosłownego. Dosłowne tłumaczenie może naruszyć zamierzone znaczenie i grupę docelową, co będzie niekorzystne dla marki.

Podsumowanie

Usługi firm tłumaczeniowych pomagają markom dopasować się do cyfrowej transformacji, której doświadcza świat, poprzez lokalizację ich treści. Współpracują one z lingwistami, którzy są wykwalifikowani w zakresie języków obcych. W przeciwieństwie do swoich maszynowych odpowiedników, tłumacze ludzcy są świadomi, że tłumaczenie jest dosłowne, co może zakłócić zamierzone znaczenie treści.

Jeśli podczas procesu lokalizacji dokona się właściwego wyboru firmy tłumaczeniowej, istnieje szansa, że marka dotrze do wielu grup społecznych. W rezultacie zapewni to marce silną pozycję w konkurencyjnym świecie.

Story Page