Spotkanie końcowe projektu FIT na Malcie

W dniach 21-22 lipca na Malcie po raz ostatni spotkaliśmy się z naszymi partnerami w projekcie FIT Erasmus+. Realizacja projektu trwała dwa lata od września 2020 roku. Od tego czasu jego produkty

dostarczyły ogromnej wartości w pobudzaniu przedsiębiorczości kobiet w Europie. Co najważniejsze, wyniki projektu pozostaną dostępne online, aby każdy mógł z nich skorzystać.

Co było omawiane podczas spotkania końcowego FIT

Istotne spotkanie było ważne, aby przejrzeć projekt od początku do końca, dokonać ostatecznego dostrojenia, omówić plan zrównoważonego rozwoju i zorganizować ostatnie kroki.

Jakie są główne rezultaty projektu?

W ramach projektu zajęliśmy się krytyczną kwestią stworzenia większej liczby kobiet przedsiębiorców skupiających się na bardziej zrównoważonych modelach biznesowych. Aby to osiągnąć, opracowaliśmy materiały szkoleniowe, aby podnieść kwalifikacje tych kobiet i wykorzystaliśmy kobiety biznesu jako mentorów, aby wesprzeć je w ich przedsięwzięciach przedsiębiorczych na wczesnym etapie.

Jeśli chodzi o wyniki, wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy następujące materiały:

  • Sylabus programu FIT: Sylabus PROGRAMU FIT był podstawą programu nauczania FIT.
  • Modular E-Course: Modular E-Course pomoże użytkownikom zwiększyć umiejętności i kompetencje w 3 głównych obszarach: finanse; praktyki gospodarki cyrkularnej oraz umiejętności przywódcze;
  • FIT Thematic Sessions Guidebook: Sesje tematyczne zwiększyły umiejętności kobiet w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych do wprowadzania innowacji lub zakładania nowych firm.
  • Podręcznik dla trenerów: Podręcznik dla trenerów oferował wskazówki, sugestie i instrukcje dotyczące tego, jak mentorować, coachować innych i poprawiać swój rozwój osobisty.

Powyższy materiał pozostanie swobodnie dostępny na oficjalnej stronie projektu

.

Podczas spotkania finałowego FIT mieliśmy okazję ponownie spotkać się z naszymi cennymi partnerami projektu. Bez nich i bez owocnej współpracy od początku do końca, projekt nie byłby tak udany.

Nasi cenni partnerzy FIT

Dziękujemy naszym partnerom:

  • Viva Femina
  • Viesoji istaiga Baltijos edukaciniu technologiju instituta
  • Strefa Umiejętności
  • Stowarzyszenie Meet and Map
  • AREGAI Terre di Benessere Associazione Culturale

Dziękujemy za istotny wkład w realizację projektu i naszą współpracę podczas realizacji projektu.

Wraz z naszymi partnerami w spotkaniu końcowym FIT na Malcie

Story Page