Znaczenie kultury miejsca pracy sprzyjającej integracji

Różnorodność w miejscu pracy jest coraz częściej poruszanym tematem dyskusji pomiędzy pracodawcami i menedżerami ds. rekrutacji. Różnorodność nie jest tylko modą na integrację, ale przynosi wymierne i bezpośrednie korzyści w miejscu pracy. Aby czerpać korzyści z różnorodności w miejscu pracy, należy stworzyć kulturę pracy sprzyjającą włączeniu społecznemu.

Czym jest różnorodność w miejscu pracy?

Różnorodność w miejscu pracy ma miejsce wtedy, gdy pracodawca celowo i aktywnie zatrudnia pracowników o zróżnicowanym pochodzeniu. W szczególności, pracownicy mogą różnić się pod względem płci, religii, rasy, wieku, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, wykształcenia lub innych atrybutów.

Zróżnicowana grupa osób w miejscu pracy oznacza, że mają oni odmienne cechy i pochodzenie. W większości przypadków ta różnorodność prowadzi również do różnych umiejętności i doświadczeń, a tym samym do różnych perspektyw. Ten pluralizm jest korzystny, zwłaszcza w planowaniu lub realizacji strategii biznesowej.

Jednak zróżnicowana siła robocza nie zawsze wystarcza. Aby wykorzystać cały niewykorzystany potencjał różnorodności, firmy muszą stworzyć miejsce pracy sprzyjające integracji.

Dlaczego potrzebujemy kultury integracyjnego miejsca pracy?

Skoro już zrozumieliśmy, co różnorodność kulturowa oznacza dla organizacji, musimy teraz zrozumieć, jak cienka jest granica pomiędzy różnorodnością a kulturą miejsca pracy sprzyjającą włączeniu społecznemu. Prawda jest taka, że zróżnicowana firma niekoniecznie jest firmą integracyjną. Integracyjne miejsce pracy jest klejem, który pozwala różnorodności pracować na pełnych obrotach.

Aby jednak różnorodność mogła funkcjonować, organizacje muszą ciężko pracować nad kultywowaniem kultury szacunku, równości, zachęty i wzmocnienia. Zrozumiałe jest, że bez tych cech pracownicy zawsze będą się bali przyjąć swoje prawdziwe ja i być autentyczni. W istocie to właśnie autentyczność i wynikające z niej poczucie przynależności umożliwia zaangażowanie pracowników i zwiększa ich produktywność.

Przykłady inkluzywności w miejscu pracy

Często słyszymy lub czytamy o dużych organizacjach i ich zróżnicowanych pracownikach. Jednak niektóre firmy stają się różnorodne z niewłaściwych powodów. Tworzenie biuletynu firmowego na temat osiągnięć firmy w zakresie różnorodności jest niewątpliwie wartościowe, ale pozbawione znaczenia. Prawdziwe korzyści płyną z wypełnienia trudnego zadania, jakim jest faktyczne wprowadzenie różnorodności w życie.

Jest kilka sposobów, w jaki organizacja może wspierać kulturę pracy sprzyjającą integracji.

  1. Obchodź różne święta. W zależności od różnorodności Twojego zespołu, organizacje mogą wspólnie obchodzić różne święta. W ten sposób nie tylko zwiększysz świadomość kulturową swoich współpracowników, ale także poczują się oni docenieni. W innych przypadkach kierownictwo może udzielić dni wolnych pracownikom, którzy chcą świętować.
  2. Utwórz system koleżeński. System kumpli jest doskonałym sposobem na rozpoczęcie pracy przez nowych pracowników. Jest to również doskonały sposób na stworzenie bliższych więzi między pracownikami i kultywowanie kultury zrozumienia.
  3. Wzbogać swój produkt o różnorodność. Różne punkty widzenia i pochodzenie mogą mieć tylko pozytywny wpływ na produkt Twojej firmy. Innowacja i kreatywność są inspirowane raczej przez różnorodne perspektywy niż przez jednorodność.
  4. Przyjmuj informacje zwrotne i działaj na ich podstawie. Pracownicy organizacji są jej najcenniejszym aktywem. Firmy zatrudniające zróżnicowanych pracowników powinny aktywnie poszukiwać informacji zwrotnych od nich i proaktywnie podejmować działania. Działania te powinny zmierzać w kierunku tworzenia komfortowego i integracyjnego środowiska pracy dla wszystkich.
  5. Stosuj anonimową rekrutację. Ten rodzaj rekrutacji jest idealny do eliminowania nieświadomych uprzedzeń. Polega ona na tym, że aplikacje nie zawierają danych osobowych, takich jak zdjęcia, imiona i płeć, dzięki czemu kandydaci są porównywani wyłącznie pod kątem swoich umiejętności i doświadczenia.
  6. Szkol i rozwijaj zróżnicowanych pracowników. Pracownicy są przyszłością każdej firmy i jako tacy powinni rozwijać się zawodowo. Jednocześnie, szkolenie w zakresie wrażliwości kulturowej i inkluzywności jest niezbędne do stworzenia kultury integracyjnej w miejscu pracy.

Projekt RESPECT i kultura inkluzywna

Posiadanie zróżnicowanej kadry pracowniczej jest korzystne dla wszystkich organizacji, ponieważ różnorodność oferuje różnorodne umiejętności i perspektywy. Aby jednak różnorodność działała, a jest to także obszar konfliktów, kierownictwo musi kultywować kulturę inkluzywną.

RESPECT to projekt w ramach programu Erasmus+, który koncentruje się na młodzieży należącej do mniejszości i jej perspektywach zatrudnienia. Po pierwsze, współpraca ta wzmacnia rozwój zawodowy zróżnicowanej grupy młodych ludzi. Po drugie, wyposaża organizacje partnerskie w umiejętności niezbędne do zarządzania różnorodnością kulturową i tworzenia kultury inkluzywnej.

Aby dowiedzieć się więcej o RESPECT, kliknij tutaj.

Story Page