Przegląd działań szkoleniowych GEM

Z sukcesem zakończyła się działalność szkoleniowa GEM online. Zajęcia trwały sześć dni, od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku. Wydarzenie odbyło się w ramach europejskiego projektu "GEM - Gamification Methods for Educational Management".

GEM: Wykorzystanie technik gamifikacji do celów edukacyjnych

Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu Erasmus+. GEM ma na celu przyczynić się do rozwoju edukacji pozaformalnej poprzez zapoznanie osób pracujących z młodzieżą z technikami gamifikacji. W szczególności, projekt ma na celu rozwój metod i instrumentów poprzez gamifikację. W związku z tym, GEM jest skierowany do osób pracujących z młodzieżą, aby wzmocnić wyniki ich pracy z młodymi ludźmi w wieku 18-23 lat. Partnerstwo strategiczne składa się z 5 organizacji z Rumunii, Łotwy, Polski, Grecji i Bułgarii.

Dowiedz się więcej o projekcie GEM i jego postępach na oficjalnej stronie projektu.

Działania szkoleniowe GEM: Wnioski

Szkolenie zostało przeprowadzone wirtualnie, z udziałem ponad 25 osób pracujących z młodzieżą i wolontariuszy. Celem tego szkolenia było poszerzenie wiedzy uczestników na tematy związane z gamifikacją, edukacją i sektorem młodzieżowym. Zakończenie działań GEM zaowocowało następującymi rezultatami:

  • Osoby pracujące z młodzieżą nabyły kompetencje związane z gamifikacją.
  • Nabycie dobrej znajomości narzędzi-IO, opracowanych w ramach GEM.
  • Osoby pracujące z młodzieżą odkryły nowe metody uczenia się, które mogą promować i stosować w swojej praktyce zawodowej.
  • Wreszcie, organizacje, uczestniczące w projekcie, przetestowały wpływ instrumentów GEM w szkoleniach dla młodzieży.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie edukacji, iED uznaje znaczenie stosowania kreatywnych środków w tej dziedzinie; dlatego też jest pewne, że GEM może przyczynić się do procesów uczenia się. Ponadto, nasz instytut uczestniczy w wielu europejskich inicjatywach służących potrzebom edukacyjnym.

Nasz zespół jest otwarty na dyskusję nad innowacyjnymi pomysłami, odpowiadającymi naszym celom. Jeśli chcieliby Państwo nawiązać z nami współpracę, prosimy o kontakt.

Story Page