Środki regulowania sporów sądowych", Araceli Turmo - część 3, autorstwa Nicolasa...

W tej trzeciej części wywiadu profesor Araceli Turmo omawia drugi aspekt swojej pracy. Wskazuje, że powaga rzeczy osądzonej pozostaje środkiem regulacji sporów sądowych. Świadczy o tym jej negatywna funkcja i wszechstronność...

Spojrzenie na działalność lobbingową na poziomie UE przez profesora Pierre-Yves Monjala

Profesor Pierre-Yves Monjal proponuje neutralną definicję lobbingu i omawia wyniki swoich badań na temat odpowiedzialnego lobbingu i Unii Europejskiej. Profesor Pierre-Yves Monjal jest profesorem nadzwyczajnym prawa publicznego...

Wpływ reformy ochrony danych osobowych na TSUE, wywiad z Javierem Puig Saquésem

W trzeciej części wywiadu Javier Puig Saqués wyjaśnia, w jaki sposób Rozporządzenie Ogólne o...

Najważniejsze wydarzenia lutowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Stosunki UE-Kanada w centrum uwagi Po ponad siedmiu latach negocjacji i wielu zwrotach akcji...

4 rzeczy do zapamiętania ze styczniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Dziś inaugurujemy pierwsze sprawozdanie z sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, aby...

Umowy faktyczne w prawie europejskim?

Chociaż sprawa ta dotyczy nieznacznej kwoty pieniędzy, to jednak rodzi ona kluczowe pytania...

Wstępne uznanie powagi rzeczy osądzonej

W tej drugiej części wywiadu, wykładowczyni Araceli Turmo omawia pierwszy aspekt swojej pracy...

Dane i raportowanie ESG na czele zrównoważonego rozwoju: wyzwania i droga naprzód - Chrysa...

Dane i raportowanie ESG na czele zrównoważonego rozwoju: wyzwania i droga naprzód W...

Mieć umowę czy nie mieć - Brexit

Umowa o wycofaniu się z UE, która reguluje status obywateli mających miejsce zamieszkania przed...

Wolne stanowisko pracy: radca prawny w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego UE w...

Radca prawny w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego UE Nr referencyjny:...

Partnerstwa transatlantyckie i transpacyficzne w dobie wzajemnych połączeń, sympozjum IODE

Na kilka dni przed wyborem, którego chęć zmiany amerykańskiej polityki handlowej jest dobrze...

Informacje zwrotne na temat Europejskiego Dziennika Studiów Prawnych, wywiad z Eliasem Deutscherem

W tej drugiej części wywiadu Elias Deutscher opowiada o swojej roli jako redaktora tego...