Jak znaleźć pracę jako migrant

Imigracja nie jest zjawiskiem nowym, ale jest czymś powszechnym od czasów starożytnych. Jednostki lub nawet duże grupy ludzi często przemieszczały się z jednego miejsca do drugiego w poszukiwaniu czegoś nowego lub lepszego.

Ponadto, niezależnie od powodu, dla którego ktoś stał się migrantem, wszyscy migranci mają coś wspólnego. Niezależnie od tego, czy zostali zmuszeni do migracji, czy z własnej woli, wszyscy chcą rozpocząć nowe życie. Aby tak się stało, muszą znaleźć zatrudnienie. Jednakże, znalezienie pracy jako migrant nie jest łatwym zadaniem.

Wyzwania związane z poszukiwaniem pracy jako migrant

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na główne pytanie tego artykułu, zdefiniujmy termin migrant. Migranci lub imigranci to osoby żyjące w innym kraju niż ten, w którym się urodzili. Ze względu na różnice, migranci mają trudności z przystosowaniem się do nowego kraju przyjmującego. Z tego powodu, rządy muszą stworzyć mechanizmy, które aktywnie wspierają integrację migrantów.

Oto niektóre z powodów, dla których znalezienie pracy jako migrant jest trudne:

  1. Bariery językowe
  2. Możliwości zatrudnienia
  3. Mieszkanie
  4. Dostęp do usług publicznych
  5. Różnice kulturowe
  6. Dyskryminacja

Na perspektywy zatrudnienia imigrantów wpływa ich poziom wykształcenia i umiejętności technicznych oraz zdolność do porozumiewania się w języku ojczystym kraju przyjmującego. Niemniej jednak równie ważne jest, aby rozumieli oni swoje prawa i obowiązki oraz to, jak funkcjonuje rynek pracy w kraju przyjmującym.

Projekt WIDTH: Narzędzie pomagające migrantom w znalezieniu pracy

WIDTH to projekt w ramach programu Erasmus+, który wspiera integrację i włączenie społeczne migrantów poprzez ich szkolenie językowe i obywatelskie w kraju przyjmującym. W ramach tego projektu dokładnie przeanalizowano potrzeby migrantów w zakresie udanej integracji i opracowano materiały szkoleniowe, które stanowią doskonałe źródło wiedzy dla nich i ich trenerów. Kraje partnerskie, które uczestniczą w projekcie WIDTH pochodzą z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Belgii i Finlandii.

Materiały szkoleniowe obejmują eBook zawierający wszystkie niezbędne informacje, których migranci potrzebują na temat krajów przyjmujących lub Unii Europejskiej w ogóle. Równolegle do tego eBooka, partnerzy projektu WIDTH stworzyli również obszerny moduł dotyczący orientacji zawodowej dla każdego kraju uczestniczącego w projekcie. Zawiera on analizę właściwych organów pracy, ram prawnych, stanu rynku pracy oraz kultury miejsca pracy. W szczególności, zawiera on informacje na temat prawa pracy w każdym kraju, urlopów, praw pracowników, wymaganych dokumentów, aby uzyskać pozwolenie na pracę oraz jak i gdzie szukać pracy.

Ten moduł orientacji zawodowej jest potężnym narzędziem do znalezienia pracy jako migrant w kraju przyjmującym.

Dowiedz się więcej o WIDTH i jego materiałach szkoleniowych dla migrantów, klikając tutaj.

Story Page