Analiza programów krajowych funduszy europejskich

Gdy analizujemy strukturę programów krajowych funduszy europejskich, musimy zwrócić uwagę na to, że z największymi środkami mamy do czynienia w przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko. Jego priorytetem jest...

Przegląd nowych programów Funduszy Europejskich

W latach 2014-2020 Unia zamierza przeznaczać swoje środki nie tylko na istniejące fundusze, ale również na nowe programy. Jednym z nich jest program unijny Horyzont 2020 zwracający na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że ma...