ELearning w chmurze: Czy aplikacje mobilne są rozwiązaniem dla interaktywnego eLearningu?

Od kilku lat pojawienie się chmury obliczeniowej stanowiło znaczący postęp w dziedzinie rozwiązań cyfrowych. Chmura zapewnia niezakłócony dostęp do treści i funkcji niezależnie od lokalizacji i interfejsu urządzenia. Ponadto, chmura ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym i dostęp do treści w trybie offline. Wszystko to sprawiło, że aplikacje oparte na chmurze stały się kluczowe również dla platform e-learningowych.

E-learning lub internetowe systemy nauczania teraz, dzięki chmurze obliczeniowej, mogą korzystać ze wszystkich pożądanych korzyści, takich jak współpraca w czasie rzeczywistym, dostęp offline do treści, dostęp do modułów nauczania niezależnie od lokalizacji i urządzeń, a także śledzenie i monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym. Nic dziwnego, że w krótkim czasie, aplikacje oparte na chmurze przejęły branżę e-learningową. Dzięki chmurze, niektóre pamięciożerne funkcje aplikacji mobilnych, takie jak streaming na żywo, są teraz dostępne dla platform e-learningowych.

Ten wpis na blogu wyjaśni niektóre z istotnych zalet aplikacji opartych na chmurze dla branży eLearning. Jeśli jesteś zainteresowany budową aplikacji mobilnej dla branży eLearning, zrozumienie, tych zalet chmury jest ważne.

Utrzymanie aktualności wśród uczących się

Oprogramowanie eLearning musi być aktualizowane, aby zapewnić dostęp do najnowszych funkcji i funkcjonalności oraz wartości dodanej z treścią nauczania. Podczas gdy statyczne oprogramowanie musi być aktualizowane ręcznie, chmura pozwala na automatyczne aktualizacje.

Łącząc rozbieżne systemy, platforma w chmurze zapewnia natychmiastowe aktualizacje przez sieć, nie wymagając żadnych ręcznych wysiłków i harmonogramu. Aplikacja e-learningowa oparta na chmurze automatycznie aktualizuje się za każdym razem, gdy nowe treści i funkcje są zintegrowane lub włączone. Dzięki automatycznym aktualizacjom systemu i treści, wszyscy uczący się pozostają zsynchronizowani z materiałami edukacyjnymi.

Wspólne uczenie się

Dzięki opartej na chmurze synchronizacji treści i funkcji pomiędzy urządzeniami i punktami dostępu, studenci mogą pozostać w stałej komunikacji i współpracować nad programem kursu, testami i zapytaniami w czasie rzeczywistym.

Jednym z głównych powodów, dla których systemy e-learningowe powinny działać w chmurze jest ułatwienie współpracy pomiędzy uczniami. Ponieważ uczestnictwo i burza mózgów są kluczem do rozwiązywania problemów i uczenia się złożonych umiejętności, współpraca oparta na chmurze stanowi znaczący impuls dla systemów e-learningowych.

Niższe wydatki

Oprócz tradycyjnych programów edukacyjnych, firmy i organizacje coraz częściej wykorzystują platformy e-learningowe do zdalnego szkolenia swoich pracowników w zakresie różnych umiejętności. Teraz, te zdalne szkolenia i programy rozwoju umiejętności, dzięki aplikacjom opartym na chmurze, mogą w dużym stopniu obniżyć koszty szkolenia.

Trudności związane ze szkoleniem tysięcy pracowników w dużych organizacjach mogą być w znacznym stopniu zredukowane dzięki systemom opartym na chmurze w czasie rzeczywistym. Zmniejszy to również koszty związane z przekazywaniem kluczowych umiejętności i wiedzy specjalistycznej w różnych placówkach operacyjnych.

Programy szkoleniowe oparte na chmurze przyniosą szczególne korzyści dużym organizacjom działającym w wielu lokalizacjach, jeśli chodzi o obniżenie kosztów szkolenia i lepszą ocenę poziomu umiejętności i wiedzy fachowej pracowników w różnych miejscach. Program szkoleniowy oparty na chmurze pomoże im również lepiej i w czasie rzeczywistym ocenić wpływ szkolenia i rozwoju umiejętności.

Skalowalne i elastyczne rozwiązanie edukacyjne

Skalowalność platform opartych na chmurze w zależności od wielkości uczniów i docelowych lokalizacji szkolenia jest istotną zaletą, dla której systemy e-learningowe wykorzystują aplikacje chmury obliczeniowej. Organizacja może szybko skalować pojemność uczących się dzięki Chmurze.

Z drugiej strony, systemy e-learningowe oparte na chmurze są bardzo elastyczne, co pozwala uczącym się na ukończenie kursu i odbycie szkolenia w ich własnym tempie i czasie. W czasach, gdy kładzie się nacisk na kształcenie dorosłych i szkolenia w miejscu pracy, aby poprawić jakość życia i przyjąć większą liczbę osób na stanowiska zawodowe, e-learning oparty na chmurze z jego elastycznymi modułami nauczania może stanowić wielki impuls.

Ochrona dzięki kopii zapasowej danych

Platformy chmurowe oferują częste i sprawne tworzenie kopii zapasowych danych, aby zapewnić, że dane pozostają bezpieczne od awarii systemu i innych niebezpieczeństw. Dzięki chmurze, gdy komputer lub urządzenie przenośne przestaje odpowiadać, wszystkie dane pozostają zapisane w bezpiecznej pieczy w chmurze. Prawie każda platforma chmury oferuje tworzenie kopii zapasowych danych w czasie rzeczywistym, aby chronić dane przed nagłymi awariami systemu i awariami.

Wysoce spersonalizowane doświadczenie edukacyjne

Innym ważnym aspektem platform e-learningowych opartych na chmurze jest dostępność szerokiej gamy treści edukacyjnych odpowiednich dla różnych gustów i poziomów umiejętności. Ponieważ platformy w chmurze są wyposażone w solidną przepustowość i możliwości transferu danych, mogą obsługiwać wszystkie rodzaje treści edukacyjnych o wysokim zużyciu energii i pamięci, takich jak wideo, animacje, strumieniowe przesyłanie wideo w czasie rzeczywistym, czat wideo, wideokonferencje, interaktywne quizy i wiele innych.

Co czeka w przyszłości eLearningu opartego na chmurze?

Począwszy od niezakłóconego dostępu do systemów nauczania do niezrównanej dostępności zasobów edukacyjnych, programy e-learningowe oparte na chmurze otworzyły wiadro pełne możliwości dla uczących się na wszystkich poziomach i kategoriach. Ponieważ przyszłość nauki będzie prawdopodobnie bardziej napędzana przez technologię, wpływ i znaczenie platform w chmurze będzie większe w czasie.

Wszystkie przyszłe prognozy dotyczące systemów nauczania online wskazują, że chmura będzie w centrum współpracy i interaktywnego uczenia się. Według Research & Markets, systemy e-learningowe oparte na chmurze do 2025 roku wygenerują przychód w wysokości 350 miliardów dolarów. To wyraźnie pokazuje, że przyszłość edukacji jest ściśle spleciona z systemami nauczania opartymi na chmurze.

Wnioski

Pandemia COVID 19 w ciągu niespełna dwóch lat zmusiła tradycyjne instytucje do zwrócenia się w stronę platform edukacyjnych online i systemów e-learningowych. Podczas gdy uczenie oparte na chmurze było już trendy od kilku lat, ten nieoczekiwany impuls z pandemii uczynił je jeszcze bardziej lukratywną i bezpieczniejszą opcją dla studentów i uczących się na całym świecie.

Story Page