Chcesz się zaangażować w projekty unijne? Oto przewodnik dla początkujących!

Czasy ciężkiego kryzysu gospodarczego skłoniły Unię Europejską do zastanowienia się nad sposobami wyjścia z tej sytuacji. Kraje członkowskie UE zebrały się, aby zdecydować, w jaki sposób mogą napędzać gospodarkę i motywować do rozwoju. W efekcie powstała unijna strategia Horyzont 2020. Zgodnie z tą inicjatywą innowacyjne projekty i różne startupy otrzymują dotacje i są bardzo wspierane przez UE. Chcesz stworzyć startup w Unii Europejskiej lub chcesz zostać członkiem jednego z nich? W dzisiejszym artykule przedstawimy Ci przegląd startupów i głównych obszarów działalności, na które jest zapotrzebowanie w krajach europejskich.

Pobierz Przewodnik dla początkujących po funduszach unijnych!

  1. Czas na IT. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach sfera IT jest jedną z najbardziej udanych i najszybciej rozwijających się na całym świecie. Technologie internetowe i różnorodne oprogramowanie pomagają zoptymalizować procesy w firmie, dostarczają narzędzi do szybszego przetwarzania danych czy realizacji zadań. Cyfryzacja ogarnia cały świat. Jeśli jesteś dobrym programistą lub masz pomysł jak stworzyć start-up IT, sukces dla Ciebie jest gwarantowany.
  2. Mały i średni biznes. Unia Europejska aktywnie wspiera mały i średni biznes wszystkich krajów europejskich. Sfery, w których przedsiębiorcy mogą uzyskać dotacje są różne. Najpopularniejsze i najważniejsze z nich to zdrowie, ochrona środowiska, innowacje, badania, rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich, edukacja i szkolenia, itp. Więcej informacji na temat dotacji i zasad ich uzyskiwania można znaleźć na oficjalnej stronie UE.
  3. UE rozwija kulturę. Sfera kultury i przemysłu kreatywnego rozwija się bardzo szybko i pochłania około 7% światowego PKB. Sfera ta jest bardzo ważna i perspektywiczna, dlatego UE wspiera wszystkie projekty z nią związane.
  4. Materia innowacji. Innowacje zajmują osobne ważne miejsce na liście priorytetów Unii Europejskiej. Unia Europejska ma strategię silnego wspierania i motywowania innowacji, dlatego wszystkie projekty, które są z nimi związane, będą brane pod uwagę przez UE i mają duże szanse na zdobycie dotacji. Jeśli chcesz rozwijać się w tej dziedzinie, musisz wziąć pod uwagę główne potrzeby europejskie i przewidzieć możliwe przyszłe trendy, aby zaspokoić główne potrzeby i uczynić swój projekt realnym.

Teraz masz już główne kierunki dla swoich przyszłych start-upów. Przestudiujcie główne potrzeby w różnych sferach działalności UE, aby wybrać właściwą niszę dla swojego startupu. Życzymy Wam powodzenia i sukcesów w Waszym biznesie.

Budujmy ponadnarodowe partnerstwo i dzielmy się innowacyjnymi praktykami.
dzielmy się innowacyjnymi praktykami. Więcej na: http://smile.net.pl

Story Page