6 Bariery w integracji osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych stwarza równe szanse dla osób niepełnosprawnych w uczestniczeniu we wszystkich aspektach życia codziennego. Bez odpowiedniej polityki i przepisów, osoby niepełnosprawne są wykluczone z wielu działań, które są uważane za niezbędne dla innych.

Wszystkie wysiłki na rzecz integracji powinny wspierać wszelkie działania związane z socjalizacją osób niepełnosprawnych. Innymi słowy, społeczności powinny podejmować takie działania, aby osoby niepełnosprawne miały możliwość pełnienia swoich społecznie oczekiwanych ról i aktywności.

W szczególności te role i działania dotyczą rzeczy, które większość uważa za istotne. Od bycia studentem, przez bycie rodzicem, aż po dostęp do transportu publicznego - te rzeczy nie są dla wszystkich oczywiste.

Jakie są niektóre z najbardziej znaczących barier, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne?

Bariery integracji osób niepełnosprawnych

Na całym świecie żyje około miliarda osób niepełnosprawnych. Zdecydowana większość tych osób mieszka w krajach rozwijających się i są to głównie ludzie starsi. Niemniej jednak, postrzeganie niepełnosprawności nie jest uniwersalne. Każdy kraj ma swoje własne interpretacje i progi, które pozwalają uznać kogoś za osobę niepełnosprawną. Podobnie, istnieją różne kultury i systemy radzenia sobie z barierami, na które napotyka ta grupa ludzi. Bariery te odnoszą się do:

  1. Postawa jest źródłem wielu barier, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne. Postawa odnosi się do stereotypów i uprzedzeń i jest bezpośrednio skorelowana z tym, jak radzimy sobie z problemem. Wiele osób traktuje niepełnosprawność jako tragiczne niedociągnięcie, zamiast proaktywnie widzieć problem. Bycie proaktywnym oznacza traktowanie niepełnosprawności jako społecznej odpowiedzialności, aby proaktywnie przystosować osoby niepełnosprawne do prowadzenia satysfakcjonującego życia.
  2. Bariery komunikacyjne są powszechne w przypadku osób, które mają problemy ze słuchem, mówieniem lub ogólnym zrozumieniem. Na przykład, niewiele produktów jest przystosowanych dla osób niedowidzących, np. opis w alfabecie Braille'a. Z drugiej strony, tylko nieliczni uczą się języka migowego, co stwarza poważną barierę komunikacyjną dla wielu osób.
  3. Bariery fizyczne są wszędzie. Od momentu wyjścia z domu osoba niepełnosprawna musi radzić sobie z wieloma przeszkodami. Od chodzenia po chodniku do schodzenia lub wchodzenia po schodach, osoby niepełnosprawne napotykają na różne przeszkody.
  4. Bariery polityczne wynikają z braku świadomości na temat integracji osób niepełnosprawnych. Polityka musi zapewnić egzekwowalne prawo, które zagwarantuje równe uczestnictwo w życiu naszych niepełnosprawnych współobywateli. Ponadto, tam gdzie jest to niemożliwe, państwo powinno zapewnić świadczenia, które zagwarantują godne warunki życia. Nie powinno to być jednak traktowane jako działalność charytatywna (patrz postawa powyżej), ale raczej jako rekompensata za niezdolność państwa do zapewnienia równych szans równym obywatelom w świetle prawa.
  5. Bariery społeczne są wszędzie i towarzyszą osobie niepełnosprawnej przez całe życie. Bariery te mają związek z tym, jak dorastają, uczą się, pracują, żyją i starzeją się. Na przykład, osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na ukończenie szkoły średniej, znalezienie pracy lub uzyskanie dobrych dochodów.
  6. Barierytransportowe sprawiają, że osoby niepełnosprawne są zależne od innych w codziennych sprawach. Albo nie mogą prowadzić samochodu, albo nie mają dostępu do dogodnych środków transportu prywatnego lub publicznego. Ta zależność od innych utrudnia im podróżowanie, a tym samym utrzymanie stałej pracy.

Wnioski

Różne rodzaje niepełnosprawności są wszędzie wokół nas, bez faktycznego dostrzegania tego problemu. Powinniśmy wszyscy troszczyć się o integrację osób niepełnosprawnych, ponieważ dotyczy ona dosłownie każdego. Dotyczy to twojego sąsiada, przyjaciela, starszych rodziców, a nawet ciebie samego. Mamy moralny obowiązek wobec osób z niepełnosprawnością, ponieważ tak właśnie powinna postępować społeczność.

Jednak twardym realistom, którzy nie będą się z tym zgadzać, należy przypomnieć, że w większości zachodnich konstytucji wszyscy są równi. W świetle prawa wszyscy jesteśmy równi, ale nie wszyscy są traktowani jednakowo. Osoby niepełnosprawne muszą zmagać się z pogardą społeczeństwa, wynikającą z uprzedzeń i napiętnowania społecznego, a niekiedy także z obojętnością samego państwa.

Z tego powodu państwo musi dokładnie rozważyć bariery, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne, i stworzyć bezpieczną i dostępną dla wszystkich społeczność.

W projekcie Touch Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) uczestniczy jako partner, chcąc zniwelować różnice w możliwościach, z którymi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. iED ma bogate doświadczenie w działaniach na rzecz integracji społecznej i cieszy się, że będzie miał okazję wykorzystać je w działaniach na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

Story Page