Inwestycje europejskie w regiony położone wzdłuż granic zewnętrznych, w tym i w Polsce.

W ostatnim czasie Komisja Europejska podjęła szereg działań w zakresie zacieśnienia współpracy transgranicznej poprzez inwestycje w rozwój społeczny i gospodarczy regionów jakie znajdują się na zewnętrznych granic Unii...

Fundusze Europejskie- system realizacji oraz instytucje zarządzające.

Z funduszy europejskich uzyskamy 82,5 mld euro, a rozdysponowanie takiej kwoty wymaga dużego zaangażowania i dobrej organizacji związanej z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków. Za całość systemu wdrażania i rozdysponowania...

Wsparcie z UE dla Polski na lata 2014-2020

Polska to ciągle największy beneficjent wsparcia udzielanego przez Unię Europejską. Nie...

Czym są Fundusze Europejskie? cz II

Fundusze Europejskie i zasady ich działania związane są z tym jaką politykę regionalną...

Czym są Fundusze Europejskie? cz I

Unia Europejska to wspólnota krajów, które są na różnych poziomach rozwoju i mają...