WinSTONE | 3. spotkanie międzynarodowe

Trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu WinSTONE-Otwarcie bram dla kobiet w branży kamieniarskiej miało się odbyć w Atenach w Grecji. Jednak ze względu na wciąż trwającą sytuację związaną z pandemią COVID-19, spotkanie odbyło się online 6 maja 2021 roku.

Przedstawiono ogólny status projektu, a dyskusje skupiły się na następujących rezultatach projektu. Po pierwsze, partnerzy omówili trzeci produkt intelektualny (O3) "WinSTONE Open Educational Resource (OER)" oraz zaprezentowali O4 "Produkcja masywnego otwartego kursu online WinSTONE". Następnie kontynuowano dyskusję na temat rezultatów projektu "O3/A3 i O3/A4. Pedagogiczne i techniczne testowanie i wdrażanie usprawnień informatycznych platformy WinSTONE OER" oraz 4. Praca nad "O4/A3 Pilotażowe wdrożenie kursu WinSTONE".

Wszyscy partnerzy brali udział w dyskusjach i wnosili swój wkład we wszystkie sprawy dotyczące projektu. Całe spotkanie zakończyło się sukcesem w postaci podtrzymania dobrego ducha i efektywnej współpracy pomiędzy partnerami. Ponadto, każdy z partnerów zaprezentował działania upowszechniające prowadzone przez ich własne organizacje i podjął ważne decyzje dotyczące zadań, które należy wykonać, aby osiągnąć wysokiej jakości rezultaty celów projektu.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia udziału wszystkich partnerów w kolejnych spotkaniach, zdecydowano, że następne spotkanie międzynarodowe odbędzie się ponownie online.

Na koniec, partnerzy, którzy byli odpowiedzialni za ewaluację, podzielili się kwestionariuszami z prośbą o informacje zwrotne od wszystkich partnerów na temat spotkania.

Jeśli jesteś zainteresowany śledzeniem naszego projektu, możesz również odwiedzić oficjalną stronę projektu, aby uzyskać więcej informacji.

Story Page