Nowy europejski Bauhaus wychodzi naprzeciw twórcom

Nowy Europejski Bauhaus ogłosił inicjatywę mającą na celu wyzwanie dla kreatywnych umysłów. Otwarte zaproszenie zachęca przedstawicieli sektora kultury i sztuki do zajęcia się zmianami klimatycznymi w kreatywny sposób, we współpracy z przedstawicielami innych sektorów.

Idea stojąca za otwartym zaproszeniem

Tematem tego zaproszenia jest odpowiedź na zagrożenia klimatyczne i środowiskowe poprzez opracowanie nowych, pomysłowych strategii. Ruch Bauhausu wywarł wpływ na ideę, której podejście opiera się na estetyce i praktyczności. Jest to zbieżne z celami Komisji Europejskiej, które zostały ogłoszone w Europejskim Zielonym Ładzie i Strategii Fali Renowacji.

Idea polega na interdyscyplinarnym zaplanowanym działaniu, aby stawić czoła sytuacji kryzysowej związanej z klimatem. Działanie interdyscyplinarne oznacza połączenie aspektów naukowych, technologicznych, artystycznych i kulturowych w zrównoważone, integrujące rozwiązania. W ten sposób, poprzez międzysektorowy dyskurs, sugestie i pomysły, które zostaną wyrażone, stworzą kontekst dla innowacyjnej polityki.

W skrócie, celem jest wypracowanie wspólnego podejścia skupiającego się na sposobie projektowania miast oraz włączeniu gospodarki cyrkulacyjnej.

Do kogo skierowany jest Nowy Europejski Bauhaus

Inicjatywa skierowana jest do interesariuszy, obejmując spektrum od architektury do projektowania. Ponadto, swój wkład mogą wnieść inżynierowie, pracownicy budowlani, studenci i przedsiębiorcy.

Etapy inicjatywy

Realizacja pierwszego etapu konkursu rozpoczęła się w styczniu 2021 roku. W tej fazie nastąpi dialog w celu ustalenia filarów projektu inicjatywy. Każda z uczestniczących stron wniesie swój wkład w postaci pomysłów i umiejętności. W sumie proces projektowania potrwa do lata 2021 roku.

Spośród wszystkich projektów, wybranych zostanie pięć. Co więcej, te pięć projektów będzie realizowanych przez różne kraje europejskie.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) dostrzega znaczenie podejmowania działań wobec zagrożeń środowiskowych oraz znaczenie bardziej aktywnego zaangażowania twórców.

Nasz Instytut uczestniczy w licznych projektach europejskich o istotnej treści. Dlatego też, jeśli chcieliby Państwo nawiązać współpracę w ramach projektu Nowy Europejski Bauhaus, prosimy o kontakt.

Story Page