Kompetencje cyfrowe a zatrudnialność: Połączenie o rosnącej sile

Związek pomiędzy kompetencjami cyfrowymi a zatrudnialnością okazuje się być coraz silniejszy na przestrzeni lat. Oczywiście, kompetencje cyfrowe, które osiągają pewien poziom biegłości maksymalizują szanse na zatrudnienie.

Wzajemne powiązania pomiędzy kompetencjami cyfrowymi a zatrudnialnością

Potrzeba biegłości w zakresie umiejętności cyfrowych, w kontekście zawodowym, zawsze była koniecznością; jednak transformacja cyfrowa sprawiła, że potrzeba ta stała się imperatywem. W rzeczywistości, ideą stojącą za transformacją cyfrową jest integracja technologii w świecie biznesu, bez względu na obszar działalności przedsiębiorcy. Wcielanie technologii w świat przedsiębiorczości poprawia działalność firm, w tym doświadczenia klientów; dlatego też, ten dodatek zwiększa produktywność i zyski.

Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli

DigComp to skrót od Digital Competence Framework for Citizens, inicjatywy UE mającej na celu wprowadzenie obywateli europejskich w niezbędne kompetencje cyfrowe. W szczególności DigiComp 2.0 jest zaktualizowanym raportem zawierającym listę 21 kompetencji. Te cyfrowe umiejętności odpowiadają następującym obszarom:

  • Umiejętność korzystania z informacji i danych.
  • Komunikacja i współpraca.
  • Tworzenie treści cyfrowych.
  • Bezpieczeństwo.
  • Oraz rozwiązywanie problemów.

Ponadto, raport DigiComp 2.1 jest rozszerzeniem ram kompetencji cyfrowych i składa się z 8 poziomów biegłości dla każdej z 21 kompetencji określonych w DigiComp 2.0.

W ogólnym spektrum kwalifikacji związanych z zatrudnialnością, biegłość w zakresie umiejętności cyfrowych jest koniecznością. W skrócie, kompetencje cyfrowe i zdolność do zatrudnienia są już niepodzielnymi aspektami, a transformacja cyfrowa tylko wzmocni związek między nimi.

Europejska inicjatywa DIG IN ma na celu dostarczenie nowych narzędzi, w celu dotarcia do NEETS, poprzez ICT i mentoring cyfrowy. Wpływ tej inicjatywy nie tylko zwiększa możliwości zatrudnienia, ale strategiczne partnerstwo ma również na celu mniej zauważalny aspekt - włączenie społeczne NEETs.

Story Page