Doświadczenie Erasmusa, narzędzia cyfrowe online i konsekwencje pandemii w dzisiejszych czasach

Projekt HOSTVET- "Improvement Of The Management of Local Hosting Vet Organisations In Touristic Sector" jest projektem, który koncentruje się na sektorze turystycznym. Partnerstwo utworzyło blog "NEWS FROM EUROPE", gdzie dzielą się informacjami o działaniach projektu i innymi pomocnymi informacjami. Partnerzy ProAndi podzielili się artykułem dotyczącym dwóch wirtualnych sesji, które odbyły się 15 października 2020 r., z tematem "Talking about my ERASMUS experience". MAD FOR EUROPE dokonał przeglądu aktualnej sytuacji w sektorze turystycznym oraz tego, co czeka nas w przyszłości. iED udostępnił wywiad z odnoszącym sukcesy biznesmenem i przedstawił implikacje pandemii w jego działalności. TIA Formazione zaprezentowała interaktywne cyfrowe e-portfolio, narzędzie do nauki i doskonalenia umiejętności, które jest bardzo przydatne w dzisiejszych czasach, gdy większość doświadczeń edukacyjnych odbywa się za pomocą narzędzi cyfrowych.

Doświadczenia z programu Erasmus

Abstrakt z TIA Formazione, Włochy

"Ta innowacyjna metoda prezentacji jest wykorzystywana w różnych dziedzinach. W edukacji, dydaktyce i uczeniu się przez całe życie, e-portfolio stanowi doskonałe narzędzie do zbierania, rejestrowania i prezentowania osiągnięć uczniów. Elektroniczna, łatwo dostępna forma ułatwia ocenę nauczycielom, którzy mają szybki wgląd w pełny obraz postępów ucznia. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych ułatwia komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz przekazywanie informacji zwrotnej. Co więcej, proces tworzenia portfolio przynosi wiele korzyści uczniom. Pomaga im rozwinąć krytyczne myślenie, dokonać samooceny swoich umiejętności oraz poszerzyć wiedzę na temat narzędzi cyfrowych."

Abstrakt z iED, Grecja

"Moja restauracja była zupełnie nowa. Pracowaliśmy nad nią przez rok i mieliśmy otworzyć w maju, kiedy zaczyna się sezon turystyczny tutaj w Grecji. Ale ze względu na sytuację, musieliśmy otworzyć nasz biznes pod koniec czerwca i zamknąć pod koniec września. Tutaj na Lefkadzie, ponieważ jest to duża wyspa z dużą liczbą mieszkańców w zimie, sezon turystyczny zazwyczaj kończy się na początku listopada. Dlatego pracowaliśmy tylko przez 3 miesiące".

Streszczenie z Mad for Europe, Hiszpania

"Aby utrzymać aktywność tego sektora, gastronomia musi być również promowana we wszystkich krajach, a dzięki temu wiele firm będzie mogło pozostać otwartych. Musimy się odnowić, a to się dzieje dzięki wykorzystaniu technologii, postawieniu na inną wartość i promowaniu innych technik, takich jak wirtualne wycieczki dla obcokrajowców, aby mogli oni nadal poznawać turystykę w Hiszpanii, ale w inny sposób."

Abstrakt z ProAndi, Portugalia

"Dzięki tym sesjom, Proandi zamierzało promować program Erasmus+ i możliwości mobilności, jakie ten program oferuje całej społeczności szkoleniowej. Zamierzano również uczynić to działanie interaktywnym i dynamicznym wśród wszystkich uczestników, wzbudzając pragnienie, aby inni koledzy i pracownicy czuli się zmotywowani do udziału w kolejnych mobilnościach organizowanych przez Proandi i do przeżycia wspaniałych doświadczeń związanych z Erasmusem w całej Europie."

Aby być na bieżąco z postępami i działaniami projektu oraz przejrzeć oryginalne artykuły, możesz odwiedzić nas tutaj.

Story Page