Jak start-upy mogą przyczynić się do zrównoważonej przyszłości greckiego społeczeństwa | U-SOLVE

Agenda 2030 to plan celów obejmujący 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), których celem jest zrównoważona przyszłość. Cele te odnoszą się do wyzwań w zakresie zdrowia, nierówności, gospodarki, edukacji i środowiska. Cele te przewidują określenie kontekstu dla potrzebnych rozwiązań, które odpowiadają osiągnięciu zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju

Idea zrównoważonego rozwoju polega na osiągnięciu równowagi ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. Stąd też odnosimy się do społeczeństwa, którego funkcjonowanie może być świadome pod względem środowiskowym, poprzez połączenie rozwoju gospodarczego i rozważań na temat sprawiedliwości społecznej wśród jego obywateli. Najwyraźniej jest to termin, który uznaje znaczenie przyszłej ciągłości i potrzebę zachowania zasobów środowiskowych, poprzez zachowanie standardów jakości życia.

Przykłady start-upów: W kierunku zrównoważonej przyszłości

Prosta definicja start-upu to nowo założona firma, o ograniczonych zasobach finansowych, której działalność opiera się na dostarczaniu innowacyjnych produktów i usług. Ponadto, istnieją start-upy stosujące innowacyjne rozwiązania w swojej linii produkcyjnej, poprzez podejście przyjazne dla środowiska. Trzy poniższe start-upy są przykładami, których praktyki ucieleśniają innowacyjność, zysk i podejście przyjazne dla środowiska:

  • Kaspien: jest punktem sprzedaży dla maluchów i produktów dla dzieci, który spełnia cele odpowiedzialności środowiskowej. Ponadto, rynek ten posiada ścisłą politykę w zakresie jakości produktów, w szczególności w odniesieniu do szkodliwych substancji chemicznych.
  • Ekocycle: to firma typu start-up, która w maksymalnym stopniu wykorzystuje potencjał procesu recyklingu. Procedura polega na zbieraniu butelek po napojach, poddawaniu ich recyklingowi i wytwarzaniu różnego rodzaju towarów. Przykładem ich produktów może być tworzenie garniturów. Stworzenie jednego garnituru odpowiada wykorzystaniu 20 butelek.
  • Tentree: jest rynkiem, który ułatwia sprzedaż produktów z fabryk Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP). Aby uniknąć szkód środowiskowych związanych z transportem, Tentree koncentruje się na pozyskiwaniu produktów na poziomie lokalnym. Co więcej, manifest firmy przewiduje zasadzenie ponad dziesięciu drzew na każdy sprzedany produkt, na terenach wrażliwych klimatycznie, na całym świecie.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED), jako partner U-SOLVE z Grecji, uznaje znaczenie zrównoważonej przyszłości i wspiera inicjatywy, które promują zrównoważony rozwój, poprzez udział w europejskich projektach o odpowiedniej treści.

Poprzez U-SOLVE, iED będzie w stanie wspierać i pomagać młodym przedsiębiorcom w Grecji w realizacji ich innowacyjnych pomysłów, poprzez tworzenie start-upów, biorąc pod uwagę podejście, które sprzyja środowisku i zrównoważonemu rozwojowi.

Story Page