Wzmocnienie pozycji studentów poprzez zastosowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego

W Birmingham, w Wielkiej Brytanii, studenci w wieku 18 lat otrzymują zlecenie na prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego przez rok. Głównym punktem sprzedaży przedsiębiorstwa są zajęcia edukacyjne w sobotnie poranki, skierowane do dzieci w wieku 8-10 lat. Zajęcia są zaplanowane tak, aby były zabawą, a jednocześnie w sposób angażujący przekazywały wiedzę płacącym klientom (małym dzieciom). Każda klasa, która jest prowadzona w sobotni poranek jest w całości tworzona przez 18-latków i prowadzona przez tych samych studentów, co przenosi odpowiedzialność z dorosłych nauczycieli na młodszych uczniów, dając 18-letnim studentom ogromne poczucie odpowiedzialności.

Poprzez wzmocnienie pozycji młodego pokolenia w ten sposób, umożliwia się młodym ludziom dokonywanie zmian poprzez przyjmowanie ról przywódczych, a tym samym wyposaża się ich w cechy, doświadczenia, postawy i umiejętności, dzięki którym stają się bardziej pewni siebie, odporni, aktywni w swojej społeczności i zdolni do zatrudnienia.

Wewnętrzny model biznesowy ma formę hierarchii, w której co roku jedna osoba jest wybierana na szefa. Ta jedna osoba (która ma 18 lat) ma władzę i swobodę w wyborze swojego zespołu roboczego. W ostatnich latach szef zdecydował się wybrać dwóch zastępców, którzy będą pomagać szefowi w cotygodniowych działaniach i nadzorować prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. W ramach systemu tworzony jest program szkoleniowy, aby zapewnić, że 17- i 18-latkowie, którzy uczą w sobotnie poranki, posiadają umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania swojej pracy. Kluczowe jest, aby zajęcia prowadzone w sobotnie poranki były na wysokim poziomie, aby zapewnić, że płacący klienci będą wracać, co pozwoli utrzymać zyski przedsiębiorstwa.

Aby upewnić się, że młodzi nauczyciele w sobotnie poranki są w stanie prowadzić zajęcia z pewnością siebie, opracowano program szkoleniowy, w którym każda sesja szkoleniowa koncentruje się na QEAS. Ten akronim oznacza jakość, doświadczenie, postawę i umiejętności. Sesje koncentrują się na praktycznej nauce, która jest wzmacniana poprzez zastosowanie nauki w rzeczywistych sytuacjach.

Wpływ programu jest znaczący. Po ukończeniu programu przeprowadzono ankietę wśród 125 studentów - 84% stwierdziło, że podjęło się odpowiedzialności za pomoc w realizacji projektu w ramach programu przywództwa, 97% stwierdziło, że zyskało pomagając w realizacji projektu, przy czym znaczący wzrost nastąpił w zakresie pewności siebie (87%), przywództwa (82%), umiejętności komunikacyjnych (94%) i umiejętności podejmowania decyzji (79%). Ogólnie rzecz biorąc, 86% uczniów stwierdziło, że wykazali się nowymi i/lub ulepszonymi umiejętnościami poprzez realizację projektów i działań, a 68% uznało, że szkoła w ogóle i oni sami jako jednostki są bardziej zintegrowani ze społecznością dzięki realizacji projektów na rzecz społeczności.

Czytaj więcej na: http://smile.net.pl

Story Page