Analiza programów krajowych funduszy europejskich

Gdy analizujemy strukturę programów krajowych funduszy europejskich, musimy zwrócić uwagę na to, że z największymi środkami mamy do czynienia w przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko.

Jego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, choć spore środki finansowe przeznacza się również na rozwój infrastruktury technicznej, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne.

Kolejnym programem jest Program Inteligentny Rozwój zwracający na siebie uwagę między innymi dlatego, że mamy w jego przypadku do czynienia z największym w UE programem, który ma na celu finansowanie badań, inwestycji oraz rozwoju. Pozwala to przede wszystkim na wspieranie tych przedsięwzięć, które są realizowane wspólnie przez przedsiębiorców i badaczy przynosząc wymierne korzyści każdej ze stron. Program Inteligentny Rozwój koncentruje się na wspieraniu całego procesu powstawania innowacji począwszy od tworzenia koncepcji poprzez przygotowanie prototypów aż po komercjalizację. 

Warto też zwrócić uwagę na Program Wiedza Edukacja Rozwój, który ma za zadanie aktywizowanie ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze trzydziestego roku życia, a obecnie pozostają bez zatrudnienia. Program ten gwarantuje też wsparcie szkolnictwa wyższego oraz tak zwanych innowacji społecznych.

W przyszłość spogląda również Program Polska Cyfrowa, który stawia sobie za cel zwiększenie dostępności do Internetu. Jest to również program wspierający działania z zakresu e-administracji, jest więc znakomitym rozwiązaniem wspierającym załatwianie spraw przez Internet jako alternatywę dla klasycznego „okienka”.

przyciąganie pieniędzy z funduszów europejskich Programem regionalnym, który cieszy się sporą popularnością jest też Program Polska Wschodnia. Ten ponadregionalny program został przygotowany z myślą o województwach Polski Wschodniej po to, aby podnieść poziom ich konkurencyjności i innowacyjności.

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się też Program Pomoc Techniczna zwracający na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że pozwala on na zapewnienie sprawnego działania tych instytucji, które są odpowiedzialne za wdrażanie funduszy unijnych.

Story Page