Jak pisać udane biznesplany przedsiębiorczości społecznej

Przedsiębiorczość społeczna jest zawsze nadzieją i marzeniem wielu młodych pracowników biurowych, ponieważ oznacza ona największą wolność. Można pracować, jak się chce i kiedy się chce. Staniesz się swoim własnym szefem. Daje ona także młodym przedsiębiorcom możliwość sprawdzenia swoich talentów.

Jeśli chcesz napisać doskonały biznesplan dla swojej firmy społecznej, ten przewodnik jest właśnie dla Ciebie!

Jak wygląda udany biznesplan dla przedsiębiorczości społecznej?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą, musisz nauczyć się, jak napisać właściwy biznesplan. Badania sugerują, że dobrze napisany biznesplan i zaangażowanie w jego realizację to nieodłączne klucze do sukcesu wielu nowych firm.

Warto przyjrzeć się czynnikom, które składają się na udany biznesplan. Na udany biznesplan składają się następujące czynniki:

  • Jasna mapa drogowa rozwoju firmy
  • Realistyczne oczekiwania i ocena własnych możliwości
  • Przekonujące sformułowania
  • Solidny plan marketingowy.

Czynniki te będą współdziałać w celu stworzenia jedynego skutecznego planu marketingowego, który zapewni rozwój firmy. Szczegółowy biznesplan ma też większe szanse przekonać inwestorów do sfinansowania przedsięwzięcia społecznego.

Jak napisać biznesplan dla przedsiębiorczości społecznej?

Napisanie biznesplanu jest integralną częścią przyszłego sukcesu. Jednak napisanie go może być trudne, jeśli nie ma się odpowiedniego doświadczenia. Jeśli chcesz napisać swój własny biznesplan, oto kroki, które należy wykonać!

1# Zacznij od podsumowania

Streszczenie jest uważane za najważniejszą część planu. Jest to część, która szczegółowo opisuje, co oferuje twoja firma. Krótko mówiąc, jest to przegląd działalności, który pozwoli inwestorom zrozumieć, o co chodzi w firmie i do czego się dąży. Z tego powodu dobrze jest zacząć od dobrego streszczenia.

Większość streszczeń trwa około jednej strony lub nieco więcej. Ta część nie powinna być zbyt długa. Może ona zanudzić potencjalnych inwestorów i zniechęcić ich do czytania kolejnych części. Najlepiej byłoby najpierw przedstawić problem, a następnie zaproponować jego rozwiązanie. Możesz też dodać kilka punktów wyróżniających twoją firmę na tle innych firm z tego samego sektora.

2# Stwórz fascynujący opis firmy

Kolejna część powinna być poświęcona historii, misji i celom Twojej firmy. W tej części musisz być zwięzły i nie pominąć żadnej ważnej informacji, dlatego warto włożyć w nią dodatkowy wysiłek.

Deklaracja misji to racja bytu Twojej firmy. Powinno ono w zwięzły sposób przedstawiać Twoją wizję oraz inspirować Twoich inwestorów do pokładania w niej wiary. Deklaracja misji to także rdzeń firmy, dlatego powinna być aktualna nawet w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

Cele to konkretne zadania, które firma będzie starała się zrealizować w określonym czasie. Cele powinny być przede wszystkim realistyczne i osiągalne, dlatego nie należy stawiać przed firmą celów nierealistycznych. Powinny też istnieć mierniki, które pozwolą zmierzyć, jak blisko jesteśmy realizacji celów, co pomoże nam w razie potrzeby zmienić strategię biznesową.

Nie należy pisać gęstej, chronologicznej narracji od A do Z na temat historii firmy. Zamiast tego powinieneś skupić się na głównych kamieniach milowych swojej firmy, produktach i liczbie pracowników.

3# Przedstaw podsumowanie badań rynku i potencjału rynkowego

W tej części opowiesz o rynku dla produktów, które sprzedajesz. W tej części powinieneś określić wyraźne cechy demograficzne, tzn. potencjalnych klientów, którzy będą zainteresowani Twoimi produktami. Najważniejsze cechy, które należy wziąć pod uwagę, to lokalizacja, wiek, dochody, płeć i wykształcenie potencjalnych klientów. Jeżeli rozpoczynamy działalność w innym kraju, przeprowadzenie badania rynku może być dość trudne, ponieważ nie znamy miejscowej kultury. Można skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się badaniem rynku i poprosić ją o pomoc w tym zakresie, co pozwoli skupić się na innych aspektach działalności. Staraj się być jak najbardziej precyzyjny, ponieważ zbyt szeroki rynek nie będzie zbyt atrakcyjny dla inwestorów.

4# Przeanalizuj swoich konkurentów

Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Analizując konkurentów, zrozumiesz, co odróżnia Twoje produkty od ich produktów oraz jakie są ich mocne i słabe strony. Taka analiza pomoże Twoim inwestorom zrozumieć, dlaczego to właśnie Twoje produkty będą odpowiednim wyborem w przypadku ich problemów.

5# Opisz swoje produkty lub usługi

W tej części powinieneś przedstawić wyczerpujące spojrzenie na cechy i etapy produkcji twoich produktów. Im bardziej szczegółowy jest ten rozdział, tym większe szanse na powodzenie biznesplanu przedsiębiorczości społecznej. Można też zamieścić plany przyszłego rozwoju, co pomoże przekonać inwestorów.

6# Przedstawić plan finansowy

Nawet jeśli jest prawdopodobne, że nie osiągniemy jeszcze przychodów przed oficjalnym rozpoczęciem działalności, powinniśmy oszacować wszystkie koszty, jakie poniesiemy w ciągu pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności. Takie podejście ułatwi zarówno Tobie, jak i inwestorom zrozumienie zakresu projektu.

Uwagi końcowe

Biznesplan jest bardzo ważny dla sukcesu początkującego przedsiębiorstwa społecznego, dlatego należy poświęcić znaczną część czasu na napisanie dobrego planu. Dzięki odpowiedniemu biznesplanowi o wiele łatwiej będzie poprowadzić firmę do sukcesu i pozyskać nowych inwestorów dla swojego przedsięwzięcia.


Autor Bio

Jessica Fender jest profesjonalną pisarką i blogerką edukacyjną na academicessayassistant.com. Jessica lubi dzielić się swoimi pomysłami, aby pisanie i nauka stały się zabawą.

Story Page